Přihlášení do DOMY ONLINE

Zajišťujeme přesnou a aktuální evidenci vlastníků a nájemníků jednotek.

 • Evidence vlastníků a nájemníků jednotek
 • Evidence předpisu záloh na služby a příspěvků do fondu oprav (příspěvek na správu domu a pozemku)
 • Evidence a zpracování odměn statutárních zástupců
 • Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh na sjednané služby
 • Zapracování změny vlastníka, nájemce bytové / nebytové jednotky
 • Evidence nezaplacených pohledávek a dlužníků společenství
 • Zajištění upomínek a vymáhání dluhů
  • Vymáhání dluhů bude mít v naší společnosti na starosti opět paní Vavrušková, neboť se v bývalé firmě DOMOS touto problematikou zabývala a po zkušenostech, které získala v této oblasti  se domnívá, že otázka dlužníků  je pro SVJ natolik důležitá, že by se jí měl zabývat někdo, kdo má praxi s vymáháním těchto pohledávek.
 • Správa SIPO včetně smluvního zajištění
 • Archivace dokumentů dle příslušných zákonů

Evidenční služby

Zajišťujeme přesnou a aktuální evidenci vlastníků a nájemníků jednotek.

Více

Právní servis

Vedeme přesnou evidenci předpisů a plateb včetně vymáhání pohledávek.

Více

Technický servis

Staráme se o technický stav Vaší nemovitosti včetně revizí, oprav a zajišťování havarijních služeb.

Více

Účetní servis

Každý měsíc zpracováváme účetnictví v souladu s platnou legislativou.

Více

Finanční servis

Poskytujeme služby v oblasti financování rekonstrukcí domů a zajištění úvěrů.

Více

Ostatní služby

Umožňujeme přístup do služby DOMY ONLINE. Každoročně vyhotovujeme výroční zprávu pro každého vlastníka.

Více