Přihlášení do DOMY ONLINE

1. Co se hradí z fondu oprav SVJ?

  • Opravy, údržba a revize společných částí domu
  • Rekonstrukce a revitalizace domu

2. Co si hradí vlastník jednotky sám?

Opravy uvnitř jednotky pokud prohlášení vlastníka neurčí jinak ( např.: WC, zařízení koupelny, kuchyňská linka, digestoř, rozvody elektroinstalace, podlahy,  apod. ).

3. Je nutné hlásit spolubydlící osoby či nájemníky v bytě?

Vlastník jednotky má zákonnou povinnost oznámit bez zbytečného odkladu správci nemovitosti své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.

4. Jak mám postupovat při prodeji či koupi jednotky?

Nahlásit správci nemovitosti bez zbytečného odkladu tento prodej či koupi a doložit kopii předávacího protokolu s odečty všech měřidel v jednotce.

5. Které opravy či stavební práce v jednotce je nutné nahlásit výboru SVJ či správci nemovitosti?

Vlastník nemovitosti má povinnost před zahájením jakýchkoliv stavebních prací oznámit správci nemovitosti zamýšlenou stavební úpravu a to i bez ohledu na to, zda taková stavební úprava narušuje společné části domu, nebo je či není pro takovou stavební úpravu potřeba stavební povolení nebo ohlášení.

6. Jaké jsou termíny pro vyúčtování energií a služeb?

Vyúčtování energií a služeb obdržíte nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období ( zpravidla do 30.4. ). Vypořádání přeplatků či nedoplatků proběhne do 4 měsíců od doručení vyúčtování vlastníkovi jednotky.