Přihlášení do DOMY ONLINE

Poskytujeme služby v oblasti financování rekonstrukcí domů a zajištění úvěrů.

  • Zajištění nabídky bankovních služeb
  • Pojištění domu
  • Součinnost při zajištění financování rekonstrukcí, zajištění úvěrů
  • Vypracování podkladů k žádosti o úvěr
  • Hlášení pojistných událostí a v součinnosti s klientem a pojišťovnou likvidace pojistné události
  • Příprava a propočet splátkových kalendářů při realizaci investičních akcí dodavatelským úvěrem

Evidenční služby

Zajišťujeme přesnou a aktuální evidenci vlastníků a nájemníků jednotek.

Více

Právní servis

Vedeme přesnou evidenci předpisů a plateb včetně vymáhání pohledávek.

Více

Technický servis

Staráme se o technický stav Vaší nemovitosti včetně revizí, oprav a zajišťování havarijních služeb.

Více

Účetní servis

Každý měsíc zpracováváme účetnictví v souladu s platnou legislativou.

Více

Finanční servis

Poskytujeme služby v oblasti financování rekonstrukcí domů a zajištění úvěrů.

Více

Ostatní služby

Umožňujeme přístup do služby DOMY ONLINE. Každoročně vyhotovujeme výroční zprávu pro každého vlastníka.

Více