Přihlášení do DOMY ONLINE

Umožňujeme přístup do služby DOMY ONLINE. Každoročně vyhotovujeme výroční zprávu pro každého vlastníka.

  • Svolání a účast na shromáždění minimálně 1x za rok, kde bude předložena výroční zpráva včetně výsledku hospodaření.
  • Vytvoření výroční zprávy pro každého vlastníka.
  • Předávání všech informací na www.domy-online.cz

Speciální nabídka v rámci našich služeb: domy-online

Informační systém „Domy-online“ je určen pro komunikaci mezi správcem na jedné straně a majiteli objektů a uživateli prostor na straně druhé. Správce exportuje základní data ze správcovského software na internetový server a tato data jsou pak přístupna v několika úrovních:

Přístup v úrovni správce:

má přístup ke všem datům, může posílat „vzkazy a oznámení“ majitelům a uživatelům bytů (nebytů) a navíc může pro jednotlivé objekty (majitele) umístit libovolný dokument (poplachové směrnice, havarijní řád, mandátní smlouvu, výběrová řízení, výsledky hospodaření atd.).

Přístup v úrovni majitele objektu – výboru SVJ:

má přístup k datům „svých objektů“, má přehled o pohledávkách a kontech uživatelů prostor, pasportech, odečtech, počtech osob a podobně. Navíc může pro ostatní vkládat dokumenty týkající se domů (domovní řád, zápisy ze schůzí SVJ , plánované opravy, apod.).

Přístup v úrovni uživatele prostoru:

má přístup jen k datům „svých objektů“, má přehled o pohledávkách, kontě (přehledu předpisů a plateb), aktuálním předpisu plateb, pasportech, odečtech, počtech osob a podobně. Má k dispozici dokumenty od správce a majitele a navíc může zadat autorizovaný požadavek na opravu v domě, opravu v bytě, nahlásit změnu počtu osob, požádat o úpravu záloh a podobně.

Evidenční služby

Zajišťujeme přesnou a aktuální evidenci vlastníků a nájemníků jednotek.

Více

Právní servis

Vedeme přesnou evidenci předpisů a plateb včetně vymáhání pohledávek.

Více

Technický servis

Staráme se o technický stav Vaší nemovitosti včetně revizí, oprav a zajišťování havarijních služeb.

Více

Účetní servis

Každý měsíc zpracováváme účetnictví v souladu s platnou legislativou.

Více

Finanční servis

Poskytujeme služby v oblasti financování rekonstrukcí domů a zajištění úvěrů.

Více

Ostatní služby

Umožňujeme přístup do služby DOMY ONLINE. Každoročně vyhotovujeme výroční zprávu pro každého vlastníka.

Více