Přihlášení do DOMY ONLINE

Vedeme přesnou evidenci předpisů a plateb včetně vymáhání pohledávek.

  • Zajištění služeb právníka
  • Zajištění služeb notáře
  • Vymáhání dlužných plateb ( včetně spolupráce s advokáty, právníky, exekutory, insolvenčními správci )
  • Potvrzení o bezdlužnosti

Evidenční služby

Zajišťujeme přesnou a aktuální evidenci vlastníků a nájemníků jednotek.

Více

Právní servis

Vedeme přesnou evidenci předpisů a plateb včetně vymáhání pohledávek.

Více

Technický servis

Staráme se o technický stav Vaší nemovitosti včetně revizí, oprav a zajišťování havarijních služeb.

Více

Účetní servis

Každý měsíc zpracováváme účetnictví v souladu s platnou legislativou.

Více

Finanční servis

Poskytujeme služby v oblasti financování rekonstrukcí domů a zajištění úvěrů.

Více

Ostatní služby

Umožňujeme přístup do služby DOMY ONLINE. Každoročně vyhotovujeme výroční zprávu pro každého vlastníka.

Více