Přihlášení do DOMY ONLINE

Staráme se o technický stav Vaší nemovitosti včetně revizí, oprav a zajišťování havarijních služeb.

  • Provedení prohlídky nemovitosti s plánem oprav a údržby
  • Zajištění havarijních služeb
  • Zajištění oprav a údržby domu
  • Zajištění nabídek od dodavatelských firem
  • Zajištění vypsání výběrového řízení
  • Provedení kontroly kvality realizovaných oprav
  • Vyřízení reklamací u dodavatelů prací
  • Zajišťování a kontrola revizí
  • Zajištění odečtů tepla a vodoměrů

Evidenční služby

Zajišťujeme přesnou a aktuální evidenci vlastníků a nájemníků jednotek.

Více

Právní servis

Vedeme přesnou evidenci předpisů a plateb včetně vymáhání pohledávek.

Více

Technický servis

Staráme se o technický stav Vaší nemovitosti včetně revizí, oprav a zajišťování havarijních služeb.

Více

Účetní servis

Každý měsíc zpracováváme účetnictví v souladu s platnou legislativou.

Více

Finanční servis

Poskytujeme služby v oblasti financování rekonstrukcí domů a zajištění úvěrů.

Více

Ostatní služby

Umožňujeme přístup do služby DOMY ONLINE. Každoročně vyhotovujeme výroční zprávu pro každého vlastníka.

Více