Přihlášení do DOMY ONLINE

Každý měsíc zpracováváme účetnictví v souladu s platnou legislativou.

  • Zpracování účetnictví v souladu s platnou legislativou
  • Zajištění platebních příkazů a správy bankovních účtů
  • Zpracování a kontrola dodavatelských faktur
  • Zpracování závěrečných ročních výkazů hospodaření
  • Vystavování faktur
  • Zajištění dohod o provedení práce
  • Vypracování ročního výsledku hospodaření a výroční zprávy
  • Zpracování daně z příjmu právnických osob
  • Zastupování při kontrolách finančního úřadu

Evidenční služby

Zajišťujeme přesnou a aktuální evidenci vlastníků a nájemníků jednotek.

Více

Právní servis

Vedeme přesnou evidenci předpisů a plateb včetně vymáhání pohledávek.

Více

Technický servis

Staráme se o technický stav Vaší nemovitosti včetně revizí, oprav a zajišťování havarijních služeb.

Více

Účetní servis

Každý měsíc zpracováváme účetnictví v souladu s platnou legislativou.

Více

Finanční servis

Poskytujeme služby v oblasti financování rekonstrukcí domů a zajištění úvěrů.

Více

Ostatní služby

Umožňujeme přístup do služby DOMY ONLINE. Každoročně vyhotovujeme výroční zprávu pro každého vlastníka.

Více